Hoe bezwaar maken WOZ waarde?

Bezwaar maken WOZ waarde is iets wat door veel mensen dient te worden overwogen. Wanneer je eigenaar bent van een bepaalde woning zal je tot de vaststelling komen dat je elk jaar opnieuw de zogenaamde WOZ beschikking in de bus zal ontvangen. Het gaat hierbij om een document dat je aangeeft welke WOZ waarde ervoor jouw eigendom is berekend. Op zich is dit dus niet meteen een groot probleem, ware het niet dat mensen het er vaak met elkaar over eens zijn dat deze bepaalde waarde helemaal niet juist is. Geldt dat ook voor jouw situatie en wil je daar graag iets aan doen? Dan is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de voor jouw woning berekende WOZ waarde. 

Waarom bezwaar maken WOZ waarde? 

Bezwaar maken WOZ waarde is iets wat altijd dient te overwogen door mensen die eigenaar zijn van een woning wanneer ze het gevoel hebben dat hun WOZ waarde niet correct is berekend. In het overgrote merendeel van de gevallen kan er in de praktijk worden vastgesteld dat de berekening gewoon correct wordt uitgevoerd. Er zijn echter elk jaar opnieuw ook een aantal berekeningen die helemaal niet volgens de vooropgestelde regels worden uitgevoerd met alle gevolgen van dien. 

Bezwaar maken WOZ waarde is van belang omdat een hoger gelegen WOZ waarde in de praktijk ook zorgt voor hogere belastingen evenals heffingen. Het hoeft niet gezegd dat helemaal niemand daarop zit te wachten. Een bezwaar aantekenen tegen een te hoog gelegen WOZ waarde is dan ook zeker en vast iets wat je moet overwegen als je geconfronteerd bent met een te hoog gelegen waarde. 

Let op bij een aankomende verkoop van je woning

Het spreekt voor zich dat lang niet alle mensen de keuze maken op zomaar hun hele leven lang in dezelfde woning te blijven wonen, integendeel. De kans bestaat dan ook dat jij van plan bent om op een zeker ogenblik je huis te gaan verkopen. In dat geval kan bezwaar maken WOZ waarde mogelijks een stuk minder interessant zijn. Dit niet in het minst omdat een hoger gelegen WOZ waarde zomaar een voordeel kan blijken te zijn voor de verkoopprijs van je vastgoed. Ben je dus met andere woorden van plan om je woning in het huidige jaar te koop te stellen en werd de WOZ waarde eigenlijk enigszins te hoog berekend? Bedenk jezelf dan altijd of het wel of niet slim is om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Dit zou je immers zomaar op verlies kunnen komen te staan. 

Wanneer bezwaar maken WOZ waarde?

Zoals eerder op deze pagina al werd aangehaald zal je één keer per jaar een WOZ beschikking ontvangen. Wanneer deze is ontvangen is het aan te raden om meteen de afweging te maken of de berekening correct is uitgevoerd of niet. Is dat volgens jou niet het geval? Dan kan bezwaar maken WOZ waarde overwegen. Het is wel van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat hier een bepaalde termijn voor bestaat. Meer concreet is het dan ook zo dat je verplicht bent om binnen de zes weken volgend op de datum van de WOZ beschikking je bezwaar kenbaar te maken. Doe je dat niet? Dan zal dat helaas betekenen dat je dat bezwaar niet langer kan indienen.